Участвахме в Alibaba Core Merchant Training Camp миналата седмица

Amso Solar е млад екип и съвременните млади хора се нуждаят не само от заплата, но и от среда, в която да могат да се развиват. Amso Solar винаги е бил компания, която се фокусира върху обучението на служителите и ние сме готови да помогнем на всеки служител да постигне саморазвитие. Ние вярваме, че корпоративното обучение е не само за подпомагане на личностното развитие на служителите, но и за един от начините да помогнем на компаниите да се откроят във все по-ожесточената конкуренция. Само чрез непрекъснато укрепване на всеобхватните възможности на нашия екип можем да бъдем по-добри в крак с времето.
solar cell
 

 

 

 

 

Миналата седмица участвахме в Alibaba Core Merchant Training Camp. По време на тренировъчния лагер не само научихме много нови знания, но и се запознахме с много забележителни търговци. За нас е голяма чест да бъдем поканени от Alibaba Core Merchant Training Camp. Благодарим за признанието на международната станция Alibaba за нашата компания.


Време за публикуване: 26 януари - 2021 г.